Verkkoasetukset

Tämä ohje dokumentoi tarvittavat asetukset ja toimenpiteet lähiverkon reititintä ja domain-nimeä varten, jotta Web Radio Control-palvelin voidaan konfiguroida toimintaan.

Tätä ohjetta varten sinulla tulee olla:

 • WRC-palvelinohjelmisto asennettuna Raspberry Pi-tietokoneelle

 • toimiva Internet-yhteys, joka tarjoaa julkisen IP-osoitteen (ei tarvitse olla kiinteä IP-osoite)

 • reititinlaite, jolla on julkinen IP-osoite ja joka jakaa Internet-yhteyden lähiverkkoon

 • pääsy reititinlaitteen hallintakäyttöliittymään (yleensä web-selaimella)

 • Raspberry Pi-tietokone kytketty Ethernet-lähiverkon kautta reitittimeen

Lähiverkkoyhteyden testaus

Web Radio Control-palvelinohjelmisto asettaa Raspberry Pi:lle automaattisesti verkkonimen webradiocontrol.local (tai joissakin tapauksissa pelkkä webradiocontrol, riippuen reitittimestä/modeemista), joka toimii lähiverkossa.

Raspberry Pi:n ja Web Radio Control-ohjelmiston toimivuutta voi kokeilla osoittamalla verkkoselain osoitteeseen http://webradiocontrol.local:8013/, joka on Web Radio Controlin asennuskäyttöliitymä. Samalla tavalla voi saada selville Raspberry Pi:n IP-osoitteen lähiverkossa (esim. komennolla ping webradiocontrol.local).

Tämän avulla voit varmistua, että SD-kortin asennus on onnistunut ja Web Radio Control on toiminnassa ja valmiina konifgurointia varten.

.local-loppuiset verkkonimet eivät välttämättä toimi vanhemmissa käyttöjärjestelmissä, kuten Windows 7. Tällaisessa tapauksessa siirry eteenpäin IP-osoitteen kiinnitykseen.

IP-osoitteen kiinnitys lähiverkossa

Tavallisesti Raspberry Pi-palvelintietokone saa vaihtuvan IP-osoitteen lähiverkosta reitittimellä olevalta DHCP-palvelimelta (myös valmis SD-kortille tarkoitettu WRC-asennusimage toimii näin). Jotta WRC-palvelinta voi käyttää Internetistä käsin, täytyy palvelintietokoneelle luoda reitittimellä porttiohjauksia ja näitä ohjauksia varten palvelintietokoneelle täytyy määritellä lähiverkkoon kiinnitetty IP-osoite (DHCP reservation).

IP-osoitteen kiinnitys on välttämätöntä. Vaihtuvalle lähiverkon IP-osoitteelle ei tule tehdä porttiohjauksia, koska IP-osoitteen vaihtuessa, esimerkiksi reitittimen tai Raspberry Pi:n uudelleenkäynnistyksessä, porttiohjaukset lakkaavat toimimasta.

 1. Kirjaudu reitittimen hallintakäyttöliittymään ja etsi DHCP-palvelun asetukset.

 2. Tee reitittimen DHCP-asetuksiin sääntö (DHCP reservation), joka kiinnittää Raspberry Pi:n IP-osoitteen, jotta se ei vaihdu Raspberryn uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

  • Tätä varten tarvitset Raspberry Pi:n MAC-osoitteen, jonka useimmat reitittimet listaavat DHCP-palvelun asetuksissa reitittimen hallintakäyttöliittymässä. MAC-osoitteiden listauksen yhteydessä voi näkyä laitteen nimi, joka on Web Radio Controlin muistikortin ohjelmistoimagessa webradiocontrol.

 3. Kun IP-osoitteen kiinnityssääntö (DHCP reservation) on luotu, käynnistä Raspberry Pi uudestaan katkaisemalla siitä virrat hetkeksi.

 4. Varmista reitittimeltä, että Raspberry Pi on saanut määritetyn kiinnitetyn IP-osoitteen.

Porttiohjaukset (port forwarding)

Tee modeemilla/reitittimellä loput WRC:n vaatimat porttiohjaukset. Julkinen porttinumero on aina sama kuin Raspberry Pin porttinumero.

Seuraavat portit tulee avata:

 • 8012 TCP - HTTPS-palvelin käyttöliittymälle

 • 8013 TCP - HTTP-palvelin asennusvaihetta varten

 • 5349 TCP ja UDP - WebRTC-audion ICE-yhteyspalvelu

 • 60000-60019 UDP - WebRTC-audion siirto — HUOM! Jos reitittimellä määriteltävien porttien määrä ei riitä tähän tai porttialueita (alku-loppu) ei voi määritellä, minimimäärä portteja audiolle on 60000-60003

Etäyhteysmahdollisuus ongelmatilanteiden selvitystä varten

HUOM! Älä avaa etäyhteysporttia, jos et tiedä tarvitsevasi sitä. Tämä voi olla tietoturvariski! SSH-etäyhteyden avaaminen ei ole pakollista, mutta se mahdollistaa ongelmatilanteiden yksityiskohtaisen selvittämisen.

Tee modeemilla/reitittimellä porttiohjaus julkisesta TCP-portista 2222 Raspberry Pi:n IP-osoitteen porttiin 22 (SSH). Käyttämällä julkista porttia 2222 SSH-palvelin on edes hiukan "piilossa" turhilta kirjautumisyrityksiltä.

Valmiissa SD-kortti-imagessa on oletuskäyttäjä wrchost, jolla on salasana wrc-image-password-change-me (tarkoituksella pitkä ja jotain muuta kuin Raspberry Pi:n vakiosalasana).

Käyttäjän wrchost salasana tulee käydä vaihtamassa! Kirjaudu SSH-yhteydellä laitteelle käyttämällä yllä mainittua salasanaa ja vaihda salasana passwd-komennolla.

Domain-nimen hankkiminen ja konfigurointi

Hanki DNS domain-nimi, joka osoittaa modeemin/reitittimen julkiseen IP-osoitteeseen. Web Radio Control ei tarvitse kiinteää IP-osoitetta, mutta jos sellainen on mahdollista hankkia, sen käyttö on helpompaa kuin dynaamisen eli vaihtuvan IP-osoitteen käyttö, koska IP-osoitetta ei tarvitse vaihtaa.

Dynaamisen eli vaihtuvan IP-osoitteen yhteydessä on käytettävä palvelua, joka tarjoaa domain-nimen, jonka IP-osoitetta voi päivittää IP-osoitteen vaihtuessa. Seuraa allaolevia ohjeita dynamic DNS-palveluiden käyttöön.

Dynaamisen DNS-palvelun käyttöönotto vaihtuvalle IP-osoitteelle

Seuraa tämän kohdan ohjeita, jos Web Radio Controlin Internet-yhteydessä on dynaaminen eli vaihtuva julkinen IP-osoite ja käytössäsi ei ole vielä Dynamic DNS-nimipalvelua. Tätä päivitysrutiinia ei tarvitse, jos käytössäsi on kiinteä julkinen IP-osoite.

Jos käytössäsi on jo Dynamic DNS-nimipalvelu, et todennäköisesti tarvitse erillistä päivitysrutiinia paitsi, jos haluat käyttää Web Radio Controlin sisäänrakennettua päivitysrutiinia domain-nimen IP-osoitteen automaattiseen päivitykseen.

Dynaamiselle IP-osoitteelle tulee hankkia sopiva domain-palvelu, jos sellaista ei ole jo ennestään käytössä.

Jotta IP-osoite, johon käytettävä domain-nimi osoittaa, pysyy ajan tasalla vaihtuvaa IP-osoitetta käytettäessä, täytyy sitä varten olla käytössä automaattinen päivitysrutiini. Web Radio Control tarjoaa tällaisen tuen dynaamisen DNS-nimen IP-osoitteen automaattiseen päivittämiseen IP-vaihdosten yhteydessä.

Web Radio Controlissa on seuraaville palveluille valmis tuki:

Jos sinulla ei ole vielä tunnusta mihinkään Dynamic DNS-palveluun, valitse jokin ylläolevista palveluista (ensimmäiset kaksi ovat suositeltuja!), luo itsellesi käyttäjätunnus palveluun ja kirjoita muistiin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Lisäksi palvelussa tulee rekisteröidä jokin valitsemasi domain-nimi Web Radio Controlin käyttöön.

Jatkoa varten tarvitset seuraavat tiedot:

 • Käyttämäsi Dynamic DNS-palvelun nimen

 • Käyttäjätunnuksen

 • Salasanan

 • Käyttämäsi/valitsemasi domain-nimen, jonka olet rekisteröinyt palvelussa

Muitakin Dynamic DNS-palveluja on mahdollista käyttää, jos palvelun IP-päivitykset toimivat HTTP GET-pyyntöjen avulla.

Tarkemmat ohjeet dynaamisen DNS-nimen IP-osoitteen päivityksen konfigurointiin löytyy konfiguraatiosivulta — ensiasennuksen yhteydessä seuraa ohjeita kuitenkin edeten asennusohjeiden alusta asti.