Dynamic DNS-palvelun käyttö

Dynamic DNS-palvelun käyttö

Seuraa tämän kohdan ohjeita, jos Web Radio Controlin Internet-yhteydessä on dynaaminen eli vaihtuva julkinen IP-osoite ja käytössäsi ei ole vielä Dynamic DNS-nimipalvelua. Tätä päivitysrutiinia ei tarvitse, jos käytössäsi on kiinteä julkinen IP-osoite.

Jos käytössäsi on jo Dynamic DNS-nimipalvelu, sinulla on todennäköisesti käytössä ja IP-osoitteen päivitysrutiini, joten seuraa ohjeita vain, jos haluat käyttää Web Radio Controlin sisäänrakennettua toimintoa domain-nimen IP-osoitteen automaattiseen päivitykseen. Aiemmin käytössä ollut päivitysrutiini tulee ottaa pois käytöstä tämän yhteydessä.

Web Radio Control tarjoaa tuen dynaamisen DNS-nimen IP-osoitteen automaattiseen päivittämiseen IP-vaihdosten yhteydessä.

Tuetut Dynamic DNS-palvelut

Dynamic DNS-palvelun päivitysrutiinin konfigurointiin tarvitset tiedon käyttämästästi palvelusta, käyttäjätunnuksen, salasanan sekä valitsemasi domain-nimen. Jos sinulla ei vielä ole käytössäsi palvelua, lisätietoja Dynamic DNS-palveluista on ohjeiden kohdassa dynaamisen domain-nimen käyttöönotto.

Lisää seuraavat määrittelyt konfiguraatiotiedoston loppuun:

dynamicDns:
 client:
  enabled: true
  ipv4: true
  ipv6: false
  type: "TYPE"
  username: "USERNAME"
  password: "PASSWORD"

Korvaa tekstieditorissa dynaamisen DNS-palvelun konfiguraatiosta alla listatut nimiviitteet. Säilytä mahdolliset lainausmerkit nimiviitteiden ympärillä!

Konfiguraatiotiedosto on YAML-formaatissa, jossa välilyöntien määrällä on merkitystä. Jätä siis välilyöntien määrä ennalleen joka rivillä!

 • ipv4 - Web Radio Control käyttää oletuksena IPv4-osoitteita (arvo true). Jos et halua käyttää IPv4-osoitteita Dynamic DNS-palvelun kanssa, kytke ipv4-päivitys pois päältä arvolla false.

 • ipv6 - Jos haluat päivittää käyttää IPv6-osoitetta Dynamic DNS-päivityksissä, kytke ipv6 päälle arvolla true. Myös IPv4- ja IPv6-osoitteiden yhtäaikainen käyttö Dynamic DNS-päivityksissä on mahdollista, jolloin kumpikin asetus tulee kytkeä päälle arvolla true.

 • TYPE - Käytettävän palvelun tyyppi, yksi seuraavista: dy.fi, no-ip, dynu, dyn, freedns, duckdns

  Jos käytössä on palvelu, jota ei ole listattu edellä, käytä tyyppiä custom ja etene seuraavan kohdan mukaisesti (muiden kuin tuettujen Dynamic DNS-palvelujen käyttö).

 • USERNAME - Käyttäjätunnus, jolla on rekisteröidytty TYPE:n määrittämään palveluun

 • PASSWORD - Salasana käyttäjätunnukselle

Muiden kuin tuettujen Dynamic DNS-palvelujen käyttö

Seuraa tämän kohdan ohjeita vain, jos käytät jotain muuta Dynamic DNS-palvelua kuin yllä on listattu.

Suurin osa Dynamic DNS-palveluista tarjoaa HTTP URL-osoitteen, jonka avulla IP-osoitteen päivitys tehdään. Tämä osoite ja HTTP-pyynnön parametrit tulee selvittää palveluntarjoajalta, jotta IP-osoitteen päivityksen voi konfiguroida.

Lisää seuraavat määrittelyt konfiguraatiotiedoston loppuun:

dynamicDns:
 client:
  enabled: true
  type: "custom"
  username: "USERNAME"
  password: "PASSWORD"
  customUrlTemplate: "URL_TEMPLATE"
  customAddressChangedResponseText: "ADDRESS_CHANGED_RESPONSE"
  customAddressNotChangedResponseText: "ADDRESS_NOT_CHANGED_RESPONSE"
 • USERNAME - Käyttäjätunnus, jolla on rekisteröidytty Dynamic DNS-palveluun

 • PASSWORD - Salasana käyttäjätunnukselle

 • URL_TEMPLATE - HTTP URL-osoite palveluntarjoajan rajapintaan IP-osoitteen päivitystä varten. Tämä täytyy selvittää palveluntarjoajan ohjeista. HUOM: Käytä HTTPS-alkuista osoitetta (jos vain palveluntarjoajan kanssa on mahdollista), jotta tietoliikenne on salattua ja salasanasi pysyy turvassa.

  Pyynnössä toimitetaan mukana automaattisesti käyttäjänimi ja salasana Basic-autentikoinnin mukaisesti.

  Osoitteessa on käytössä seuraavat muuttujaviitteet:

  • {{.Domain}} - Web Radio Controlissa käytössä oleva domain-nimi (publicHostname)

  • {{.Address}} - Web Radio Controlin tunnistama julkinen IP-osoite (vain IPv4 tällä hetkellä)

  • {{.Username}} - Yllä määritelty käyttäjätunnus

  • {{.Password}} - Yllä määritelty salasana

 • ADDRESS_CHANGED_RESPONSE - Valinnainen teksti, jonka tulee olla HTTP-pyynnön vasteessa, jotta päivitys tulkitaan sellaiseksi, että IP-osoite on päivitetty. Tietoa käytetään päivitysaikavälin määrittämiseen, jotta IP-osoitteen päivityspyyntöjä ei tehtäisi liian usein. Tämän voi jättää tyhjäksi, jos palveluntarjoajan ohjeet eivät dokumentoi vasteita.

 • ADDRESS_NOT_CHANGED_RESPONSE - Valinnainen teksti, jonka tulee olla HTTP-pyynnön vasteessa, jotta päivitys tulkitaan sellaiseksi, että IP-osoitetta ei tarvinnut päivittää. Tietoa käytetään päivitysaikavälin määrittämiseen, jotta IP-osoitteen päivityspyyntöjä ei tehtäisi liian usein. Tämän voi jättää tyhjäksi, jos palveluntarjoajan ohjeet eivät dokumentoi vasteita.