Antennikytkinten ohjaus

Antennikytkinten tai releiden ohjauksen konfigurointi

Web Radio Control voi ohjata antennikytkintä tai yleiskäyttöisiä releitä GPIO-pinnien kautta, jotka esim. Raspberry Pi-laitteissa löytyvät GPIO-header-liittimestä. Tarkempi kuvaus eri pinnien käyttötarkoituksista löytyy myös sivustolta pinout.xyz.

Voit ohjata GPIO-pinnien tiloja Web Radio Controlilla päälle- tai pois-tilaan. Tiloja vastaavat jännitteet ovat Raspberry Pi-laitteissa 3.3V (päälle) ja 0V (pois).

HUOM! GPIO-pinnit ovat herkkiä vaurioitumaan, koska ne on useimmissa laitteissa kytketty suoraan prosessorin GPIO-linjoihin ilman lisäsuojausta. Prosessorin ja GPIO-pinnien suojaamiseksi pinnit tulee aina kytkeä ulkoisiin laitteisiin etuvastuksella varustetun optoerottimen kautta. GPIO-pinnistä otettu virta tulee rajoittaa Raspberry Pi:ssä 16 mA:n alle ja kokonaisvirta kaikista käytetyistä GPIO-pinneistä 50 mA:n alle.

Kopioi alla oleva esimerkkikonfiguraatio tekstieditoriin, muokkaa sitä käyttöön tulevien GPIO-pinnien mukaisesti ja lisää se muokkauksen jälkeen konfiguraatiotiedoston loppuun. Seuraa esimerkin alla olevia ohjeita konfiguraation täydennystä varten.

antennaSwitches:
- id: "switch1-id"
 name: "ANTENNA_SWITCH_NAME"
 description: "ANTENNA_SWITCH_DESCRIPTION"
 defaultChoiceId: "DEFAULT_CHOICE_ID"
 choices:
 - id: "ANTENNA_ID_1"
  name: "ANTENNA_NAME_1"
  description: "ANTENNA_DESCRIPTION_1"
  switch:
   name: "ANTENNA_GPIO_PIN_1"
 - id: "ANTENNA_ID_2"
  name: "ANTENNA_NAME_2"
  description: "ANTENNA_DESCRIPTION_2"
  switch:
   name: "ANTENNA_GPIO_PIN_2"

Antennikytkinten tai releiden konfiguraation täydentäminen

Korvaa tekstieditorissa edellä esitetystä konfiguraatiosta alla listatut nimiviitteet. Säilytä mahdolliset lainausmerkit nimiviitteiden ympärillä!

Konfiguraatiotiedosto on YAML-formaatissa, jossa välilyöntien määrällä on merkitystä. Jätä siis välilyöntien määrä ennalleen joka rivillä!

Seuraavat kohdat riippuvat antennikytkimessä tai releissä käytettyjen GPIO-pinnien numeroista sekä niihin kytketyistä laitteista (kuvaustekstiä varten):

 • switch1-id - Antennikytkimen ID ohjelmaa varten. Tämän voi keksiä itse, mutta sen kannattaa olla joko laitteen mallin mukainen tai numeroitu. HUOM! ID saa sisältää vain merkkejä A-Z, a-z ja 0-9. Esimerkki: switch1

 • ANTENNA_SWITCH_NAME - Käyttöliittymässä näytettävä nimi antennikytkimelle

 • ANTENNA_SWITCH_DESCRIPTION - Käyttöliittymässä näytettävä kuvausteksti antennikytkimelle

 • DEFAULT_CHOICE_ID - Oletuksena valittuna olevan antennin ID-tunnus, kun mikään GPIO-pinni ei ole kytkettynä päälle. Tämä asetus tulee jättää tyhjäksi (vain lainausmerkit ""), jos antennikytkimessä voi jättää antennin kokonaan valitsematta esimerkiksi maadoittamista varten. Jos antennia ei voi jättää valitsematta, tämä asetus määrittää antennin, joka on oletuksena valittuna, kun antennikytkimelle ei tule ohjaussignaaleja.

Konfiguraation kohta choices määrittää antennikytkimen valinnat eli minkä antennin voi valita milläkin GPIO-pinnillä. Listaan voi lisätä kuinka monta antennia tahansa, mutta jokaisella antennilla on oltava yksilöivä ID-tunnus.

 • ANTENNA_ID_1 / ANTENNA_ID_2 / …​ - Antennin yksilöivä ID-tunnus. Voi olla esimerkksi pelkkä numero "1", "2", jne.

 • ANTENNA_NAME_1 / ANTENNA_NAME_2 / …​ - Käyttöliittymässä näytettävä nimi kullekin antennille.

 • ANTENNA_DESCRIPTION_1 / ANTENNA_DESCRIPTION_2 / …​ - Käyttöliittymässä näytettävä kuvausteksti kullekin antennille.

 • ANTENNA_GPIO_PIN_1 / ANTENNA_GPIO_PIN_2 / …​ - Kyseisen antennin valintaan käytettävän GPIO-pinnin nimi. GPIO-pinnien nimet löytyvät asennuskäyttöliittymän listasta External hardware control switches. Esimerkiksi Raspberry Pi:n GPIO-pinnit on nimetty GPIOnn, jossa nn on pinnin numero, esim. GPIO17.

Myös antennikytkimiä voi määritellä useampia antennaSwitches listaan.

Esimerkki täydennetystä konfiguraatiotiedostosta

Alla on konfiguraation kirjoittamisen avuksi esimerkkikonfiguraatio kolmen antennin kytkimelle, jossa on mahdollisuus jättää antenni kytkemättä (defaultChoiceId jätetään tyhjäksi ""). Antennin valitseva GPIO-pinni määritellään switchname-kohdassa.

Tätä konfiguraatiota ei voi luonnollisesti käyttää suoraan, koska antennien tiedot ovat ympäristökohtaisia, mutta se antaa yleiskuvan miltä antennikytkimen konfiguraatio näyttää.

antennaSwitches:
- id: "switch1"
 name: "Antennikytkin 1"
 description: "Antennikytkin 1:n tarkempi kuvausteksti"
 defaultChoiceId: ""
 choices:
 - id: "1"
  name: "1 - Windom 10-160m"
  description: "Lanka-antenni"
  switch:
   name: "GPIO17"
 - id: "2"
  name: "2 - TH-7DX"
  description: "Beami 10, 15 ja 20 metrille"
  switch:
   name: "GPIO18"
 - id: "3"
  name: "3 - Cushcraft 40-2CD"
  description: "Beami 40 metrille"
  switch:
   name: "GPIO27"