2/4: Konfiguraatiotiedoston luominen

Vaihe 2/4: Konfiguraatiotiedoston luominen laitetietojen perusteella

 1. Lataa täydennettävä esimerkkikonfiguraatiotiedosto tietokoneellesi täältä: wrc-config-template.yaml

 2. Avaa tiedosto tekstieditorilla paikallisella tietokoneellasi.

 3. Paina List devices-nappia, jolloin asennuskäyttöliittymä hakee sarjaportti- ja audiolaitteiden tiedot ja näyttää ne omissa listauksissaan.

Esimerkkikonfiguraatio

Esimerkkikonfiguraatiotiedoston sisältö:

server:
 publicHostname: "DOMAIN_NAME"
 ipv6: false
 lanMode: false
 tlsPort: 8012
 publicPort: 8013
 apiSecret: "PASSWORD"

devices:
- id: "radio1-id"
 type: "rigctld"
 rigctld:
  localInstance:
   enabled: true
   model: RADIO_MODEL_NUMBER
   serialSpeed: SERIAL_SPEED
   rigDevice: "SERIAL_PORT_DEVICE"
 media:
  stream:
   audioInputDeviceName: "AUDIO_INPUT_DEVICE_NAME"
   audioOutputDeviceName: "AUDIO_OUTPUT_DEVICE_NAME"

Esimerkkikonfiguraatio on ladattavissa täältä: wrc-config-template.yaml

Konfiguraatiotiedoston täydentäminen

Korvaa tekstieditorissa esimerkkikonfiguraatiosta alla listatut nimiviitteet. Säilytä mahdolliset lainausmerkit nimiviitteiden ympärillä!

Konfiguraatiotiedosto on YAML-formaatissa, jossa välilyöntien määrällä on merkitystä. Jätä siis välilyöntien määrä ennalleen joka rivillä!

Osa nimiviitteistä riippuu käytössä olevasta radiosta ja lisälaitteista, joten niiden tiedot tulee selvittää asennuskäyttöliittymän List devices-listauksesta.

Korvattavat nimiviitteet ovat:

 • DOMAIN_NAME - Web Radio Control-palvelimen domain-nimi, jonka täytyy olla sama kuin TLS-sertifikaatissa.

 • PASSWORD - Web Radio Control-palvelimen etäohjauksen salasana. Salasanan olisi hyvä olla vähintään 11 merkkiä pitkä. Erikoismerkkejä voi käyttää, mutta lainausmerkkejä (") kannattaa välttää, koska salasanan ympärillä on lainausmerkit YAML-tiedostoformaatissa.

 • ipv6 - Web Radio Control käyttää oletuksena IPv4-osoitteita. Jos etäohjausta halutaan käyttää IPv6-osoitteen kautta, kytke ipv6 päälle arvolla true. Tällöin myös DOMAIN_NAME-kohtaan määritellyn domain-nimen tulee osoittaa IPv6-osoitteeseen.

 • lanMode - Web Radio Control toimii oletuksena julkisessa Internetissä (arvo false). Jos etäohjausta halutaan käyttää suljetussa LAN-sisäverkossa, kytke lanMode päälle arvolla true. Tällöin käyttö julkisen Internetin kautta ei toimi.

 • radio1-id - Vapaavalintainen ID-tunnus radiolle ohjelmaa varten. Tämän voit keksiä itse, mutta se kannattaa olla mallin mukainen. HUOM! ID saa sisältää vain merkkejä A-Z, a-z ja 0-9. Esimerkki: ic7300

 • RADIO_MODEL_NUMBER - Radion mallinumero Hamlibin ohjausta varten. Mallinumeron voit etsiä joko asennuskäyttöliittymässä tuettujen radiomallien listasta kohdassa Supported radio device models tai ohjesivulta tuettujen radiomallien listasta. Valmistajat ja mallit on listattu aakkosjärjestyksessä. Esimerkki: 373 (IC-7300:lle)

 • SERIAL_SPEED - Radion sarjaportin tietoliikenteen nopeus (baud rate). Valitse nopeus, jota radiomalli tukee. Esimerkki: 19200

 • SERIAL_PORT_DEVICE - Radion sarjaportin viite URI reference-muodossa.

  Asennuskäyttöliittymä listaa kaikki sarjaportit kohdassa Serial ports (for device control). Kopioi radioa ohjaavan sarjaportin viite "URI reference"-sarakkeesta tähän kohtaan. Viitteiden alussa on joko id:- tai file:-etuliite.

  USB-adapterit tunnistaa Subsystem, bus-sarakkeen merkinnästä tty, usb. USB-liitännällä varustetuille radioille näkyy listauksessa yleensä radion malli ja jokin sarjanumero, mutta yleisesti ottaen USB-laitteilla ei ole välttämättä selkeitä tunnisteita. Useamman samanmallisen radion tai USB — RS-232-adapterin kanssa on vain kokeiltava mikä adapteri on oikea.

  Pysyvissä sarjaporttilaitteiden, kuten USB-adapterien, ID-tunnisteissa on alussa merkkijono id: ja suorissa viittauksissa tiedostoihin on alussa merkkijono file:. USB-laitteiden yhteydessä on hyödyllistä käyttää pysyviä ID-tunnisteita, koska USB-laitteiden device-tiedostonimet voivat vaihtua uudelleenkäynnistyksessä tai jos laitteen kytkee eri USB-porttiin.

  Esimerkki: id:IC-7300_03007293

 • AUDIO_INPUT_DEVICE_NAME - Web Radio Control-palvelimen audiosisääntulo tälle radiolle (eli radion audion ulostulo). Valitse radioon liitetyn audiosisääntulon nimi asennuskäyttöliittymän kohdasta Audio inputs (from radio).

  Nimessä voi olla joitain viitteitä valmistajasta/radiosta tai sitten ei. Nimen alussa tulee olla merkkijono alsa_input.usb (USB-audiolaitteille).

  Esimerkki: alsa_input.usb-Burr-Brown_from_TI_USB_Audio_CODEC-00.analog-stereo

 • AUDIO_OUTPUT_DEVICE_NAME - Web Radio Control-palvelimen audioulostulo tälle radiolle (eli radion mikrofonisisääntulo). Valitse radioon liitetyn audioulostulon nimi asennuskäyttöliittymän kohdasta Audio outputs (to radio).

  Nimessä voi olla joitain viitteitä valmistajasta/radiosta tai sitten ei. Nimen alussa tulee olla merkkijono alsa_output.usb (USB-audiolaitteille).

  Esimerkki: alsa_output.usb-Burr-Brown_from_TI_USB_Audio_CODEC-00.analog-stereo

Tallenna lopuksi tekstieditorissa tekemäsi muutokset.

Esimerkki täydennetystä konfiguraatiotiedostosta

Alla on konfiguraation kirjoittamisen avuksi esimerkkikonfiguraatio IC-7300:lle.

Tätä konfiguraatiota ei voi luonnollisesti käyttää suoraan, koska radion ja audiolaitteiden nimet ovat laite- ja ympäristökohtaisia, mutta se antaa yleiskuvan miltä yhden radion konfiguraatio näyttää.

server:
 publicHostname: "my.domain.net"
 ipv6: false
 lanMode: false
 tlsPort: 8012
 publicPort: 8013
 apiSecret: "my-password-change-me"

devices:
- id: "ic7300"
 type: "rigctld"
 rigctld:
  localInstance:
   enabled: true
   model: 373
   serialSpeed: 19200
   rigDevice: "id:IC-7300_03007293"
 media:
  stream:
   audioInputDeviceName: "alsa_input.usb-Burr-Brown_from_TI_USB_Audio_CODEC-00.analog-stereo"
   audioOutputDeviceName: "alsa_output.usb-Burr-Brown_from_TI_USB_Audio_CODEC-00.analog-stereo"

Radion lisäasetukset ja lisälaitteiden konfigurointi

Seuraavissa osioissa täydennetään konfiguraatiotiedostoa asetuksilla, joita voit tarvita riippuen radion mallista ja ohjattavista lisälaitteista.

Lisäasetuksia tarvitaan, jos:

 1. Radion PTT-ohjaus tapahtuu RS-232-sarjaportin RTS/DTR-kontrollilinjoilla.

 2. Haluat käyttää radion sähkötysominaisuuksia tai adapteria sähkötysavaimelle

 3. Käytät Dynamic DNS-palvelua valitsemallesi domain-nimelle ja haluat tehdä IP-päivitykset Web Radio Controlin avulla

 4. Haluat ohjata antenninkäätäjää eli rotaattoria

 5. Haluat ohjata antennikytkintä

 6. Kyseessä on ongelmatilanne, jossa radion CW-avainnus (yleensä erillisen interfacen kautta) jää päälle eikä radion ohjaus onnistu

Lisäasetusten dokumentaatio